ELS PRINCIPALS SEGELLS DEL SECTOR ENS AVALEN

Disposem de productes d’origen sostenible, de manera que estem certificats pels dos grans sistemes de certificació de la gestió forestal i de la cadena de responsabilitat: PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) i FSC® (Forest Stewardship Council ).