ELS PRINCIPALS SEGELLS DEL SECTOR ENS AVALEN

Disposem de productes d’origen sostenible,
de manera que estem certificats pels dos
grans sistemes de certificació de la gestió
forestal i de la cadena de responsabilitat

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification)

FSC® (Forest Stewardship Council)